خانه » سریال » دانلود عصر جدید فصل دوم با لینک مستقیم

دانلود عصر جدید فصل دوم با لینک مستقیم

فصل دوم (قسمت ویژه برنامه فینال)

برنده جایزه

  • کارگردان :
    • احسان علیخانی

دانلود رایگان مسابقه عصر جدید فصل دوم با کیفیت عالی

فصل دوم مسابقه عصر جدید با اجرای احسان علیخانی

قسمت ویژه برنامه فینال اضافه شد

(ویژه برنامه های اعلام نتایج فینال و تحویل سال)

قسمت 01 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 01 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 02 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

1 فروردین 99 : قسمت 03 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

2 فروردین 99 : قسمت 03 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

3 فروردین 99 : قسمت 04 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

4 فروردین 99 : قسمت 04 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

5 فروردین 99 : قسمت 05 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

6 فروردین 99 : قسمت 05 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

7 فروردین 99 : قسمت 06 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

8 فروردین 99 : قسمت 06 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

9 فروردین 99 : قسمت 07 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

10 فروردین 99 : قسمت 07 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

11 فروردین 99 : قسمت 08 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

12 فروردین 99 : قسمت 08 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

3 خرداد 99 : قسمت 09 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

4 خرداد 99 : قسمت 10 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

10 خرداد 99 : قسمت 11 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

11 خرداد 99 : قسمت 12 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

17 خرداد 99 : قسمت 13 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

18 خرداد 99 : قسمت 14 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

24 خرداد 99 : قسمت 15 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

25 خرداد 99 : قسمت 16 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

31 خرداد 99 : قسمت 17 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

1 تیر 99 : قسمت 18 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

7 تیر 99 : قسمت 19 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

8 تیر 99 : قسمت 20 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

21 تیر 99 : قسمت 21 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

22 تیر 99 : قسمت 22 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

28 تیر 99 : قسمت 23 (1) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

29 تیر 99 : قسمت 23 (2) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

4 مرداد 99 : قسمت 24 (1) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

5 مرداد 99 : قسمت 24 (2) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

11 مرداد 99 : قسمت 25 (1) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

12 مرداد 99 : قسمت 25 (2) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

14 مرداد 99 : قسمت 26 (1) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

15 مرداد 99 : قسمت 26 (2) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

18 مرداد 99 : قسمت 27 (1) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

19 مرداد 99 : قسمت 27 (2) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

21 مرداد 99 : قسمت 28 (1) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

22 مرداد 99 : قسمت 28 (2) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

26 مرداد 99 : قسمت 29 (1) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

27 مرداد 99 : قسمت 29 (2) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

28 مرداد 99 : قسمت 30 (1) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

29 مرداد 99 : قسمت 30 (2) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 31 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 32 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 33 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 34 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 35 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 36 (فینال) : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

(فیلم های مستند فینالیست ها)

قسمت 01 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 02 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 03 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 04 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 05 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

(برنامه اعلام نتایج راه یافتگان به فینال فصل دوم)

قسمت 01 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 02 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

(مرحله نیمه نهایی فصل دوم عصر جدید)

قسمت 31 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 32 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 33 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 34 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 35 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p

(برنامه هشتک عصر جدید)

[قسمت 01 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 02 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 03 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 04 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 05 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 06 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 07 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 08 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 09 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 10 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 11 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 12 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 13 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 14 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 15 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 16 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 17 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 18 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 19 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 20 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 21 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 22 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 23 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 24 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 25 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 26 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 27 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 28 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 29 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 30 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 31 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 32 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 33 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 34 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 35 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 36 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 37 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 38 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 39 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 40 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 41 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 42 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 43 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 44 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

[قسمت 45 نسخه 720p] [نسخه 480p] [پخش آنلاین]

(ویژه برنامه های عصر جدید)

قسمت 46: [1080p HQ] [1080p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

قسمت 47: [1080p HQ] [1080p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

قسمت 48: [1080p HQ] [1080p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

قسمت 49: [1080p HQ] [1080p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

قسمت 50: [1080p HQ] [1080p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

قسمت 51: [1080p HQ] [1080p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

قسمت 52: [1080p HQ] [1080p] [720p] [480p] [پخش آنلاین]

درباره برنامه:

فصل دوم از اولین و بزرگ ترین برنامه استعدادیابی تلویزیونی ایران با نام عصر جدید با حضور استعدادهای ویژه در زمینه های سرگرمی، هنری و مهارت های ورزشی به زودی به روی آنتن شبکه سه رفت. اگر دوست دارید در این برنامه شرکت کنید و استعداد خود را به نمایش بگذارید، باید بدانید که تنها راه پذیرش اولیه، ارسال ویدیو با استانداردهای تعریف شده است. شرکت‌کنندگان مستعد مسابقه عصر جدید را رویا نونهالی، آریا عظیمی‌نژاد، سیدبشیر حسینی و امین حیایی داوری میکنند.

دانلود عصر جدید

دانلود عصر جدید فصل دوم با لینک مستقیم

  • 12 دیدگاه
  • یکشنبه - 18 اسفند 1398
  • سریال ایرانی
  • 17,061 بازدید
Subscribe
Notify of
guest

12 نظرات
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
سمیه
سمیه
3 years ago

سلام.چرا لینک بخش دوم قسمت 24 عصر جدید فعال نیست؟؟؟

زهرا
زهرا
3 years ago

سلام
ممنونم بخش دوم قسمت 24 فعال کنید..تشکر

محمد
محمد
3 years ago

چرا قسمت24(2) بی کیفیته؟

هومن
هومن
3 years ago

سلام چرا هیچ سایتی بخش دوم قسمت ۲۴ نمیذاره

سمیه
سمیه
3 years ago

چرا کیفیت های دیگه ی قسمت 25 فعال نیست؟

سمیه
سمیه
3 years ago

سلام.قسمت 30 رو چرا نذاشتین هنوز؟؟؟

لیلی
لیلی
3 years ago

سلام
قسمتی که راه یافتگان به مرحله ی نیمه نهایی رو نشون میده کدومه؟

پدرام
پدرام
3 years ago

فینال عصرجدیدروبزاریدکیفیت بالا