خانه » سریال » دانلود فصل هشتم برنامه خندوانه

دانلود فصل هشتم برنامه خندوانه

قسمت 155

 • نام : خندوانه (فصل8)
 • مدت زمان : 90 دقیقه
 • روز پخش : ---
 • شبکه : نسیم
 • ژانر :
 • سال ساخت :
 • زبان :
  • فارسی
 • کشور سازنده :
  • ایران
 • کارگردان :
  • رامبد جوان
 • نویسنده :
  • رامبد جوان
 • ستارگان :
  • رامبد جوان  ,
  • جناب خان  ,
  • ... ,

دانلود فصل هشتم برنامه خندوانه رایگان همه قسمت ها

سری هشتم برنامه خندوانه به کارگردانی و اجرای رامبد جوان

قسمت 155 (پایانی) اضافه شد

قسمت 01 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 02 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 03 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 04 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 05 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 06 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 07 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 08 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 09 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 10 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 11 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 12 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 13 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 14 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 15 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 16 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 17 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 18 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 19 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 20 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 21 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 22 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 23 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 24 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 25 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 26 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 27 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 28 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 29 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 30 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 31 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 32 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 33 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 34 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 35 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 36 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 37 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 38 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 39 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 40 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 41 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 42 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 43 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 44 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 45 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 46 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 47 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 48 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 49 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 50 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 51 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 52 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 53 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 54 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 55 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 56 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 57 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 58 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 59 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 60 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 61 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 62 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 63 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 64 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 65 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 66 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 67 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 68 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 69 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 70 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 71 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 72 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 73 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 74 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 75 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 76 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 77 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 78 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 79 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 80 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 81 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 82 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 83 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 84 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 85 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 86 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 87 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 88 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 89 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 90 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 91 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 92 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 93 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 94 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 95 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 96 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 97 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 98 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 99 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 100 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 101 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 102 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 103 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 104 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 105 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 106 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 107 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 108 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 109 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 110 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 111 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 112 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 113 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 114 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 115 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 116 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 117 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 118 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 119 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 120 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 121 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 122 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 123 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 124 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 125 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 126 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 127 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 128 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 129 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 130 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 131 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 132 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 133 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 134 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 135 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 136 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 137 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 138 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 139 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 140 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 141 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 142 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 143 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 144 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 145 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 146 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 147 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 148 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 149 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 150 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 151 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 152 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 153 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 154 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

قسمت 155 : کیفیت 720p | کیفیت 480p

سری هشتم برنامه خندوانه به کارگردانی و اجرای رامبد جوان

سری هشتم برنامه خندوانه به کارگردانی و اجرای رامبد جوان

درباره سریال:

خندوانه نام برنامه‌ای تلویزیونی به تهیه کنندگی سیدعلی احمدی و کارگردانی و اجرای رامبد جوان است که در هر قسمت با چهره‌های مشهور سینما، تلویزیون، ورزش، سیاست و غیره در مورد خنده و شادی و نکات اجتماعی و علمی گفتگو می‌کند؛ خندوانه برای مدت‌ها در کنار برنامه‌های دیگری مانند دورهمی و … یکی از پر مخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی ایران محسوب می‌شود؛ فصل هشتم خندوانه با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور جمعی از تماشاگران برگزار میشود و در آن از کمدین های فصول قبل نیز بهره برده است؛ این برنامه دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ٢٣ از شبکه نسیم پخش شود. ویکی پدیا

توضیحات برنامه

فصل هشتم خندوانه از آبان سال 1400 روی آنتن شبکه نسیم رفت؛ اجرای فصل هشتم برنامه خندوانه همچون فصل های گذشته بر عهده رامبد جوان است و شخصیت عروسکی محبوب جناب خان نیز از همان قسمت اول در برنامه حضور دارد؛ نیما شعبان نژاد و جمعی از کمدین های مطرح سینما و تلویزیون هم در این فصل در کنار رامبد جوان حضور دارند؛ فصل جدید خندوانه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ضبط شده است و در این فصل مسابقات مهیج و برنامه های جذابی به تصویر کشیده میشود…

 

مطالب برتر پیشنهادی

دانلود سریال سرجوخه

-=-=-=-=-=-=-

دانلود سریال پلاک 13

تیزر

 • 1 دیدگاه
 • پنجشنبه - 20 آبان 1400
 • سریال ایرانی
 • 15,957 بازدید
Subscribe
Notify of
guest

1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
سجاد
سجاد
4 months ago

چرا خندوانه دیگه پخش نشد برنامه خوبی بود